Bloki przyłączeniowo - przelotowe

Blok przyłączeniowo – przelotowy BPP2- 5BU/8

Blok przyłączeniowo-przelotowy typu BPP2-5BU/8 jest urządzeniem, przeznaczonym do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych, niezagrożonych wybuchem pyłu węglowego i na powierzchni w pomieszczeniach niezagrożonych wybuchem.
Blok przyłączeniowo-przelotowy typu BPP2-5BU/8 przeznaczony jest do rozdziału energii w sieci kopalnianej 3-fazowej z izolowanym punktem gwiazdowym transformatora (systemu IT) na napięcie znamionowe sieci 500V.

zobacz też...