Rozdzielnice KTO i KTON

Rozdzielnica ZRO-1

Rozdzielnica typu ZRO-1 jest urządzeniem elektrycznym, przeznaczonym do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych, niezagrożonych wybuchem i na powierzchni. Rozdzielnica typu ZRO-1 przeznaczona jest do łączenia i załączania odbiorników do sieci kopalnianej 3-fazowej z izolowanym punktem gwiazdowym transformatora (systemu IT) na napięcie znamionowe sieci 230V. 
 

zobacz też...