Rozdzielnice KTO i KTON

Rozdzielnica typu KTON-05W/2(4,X)

Rozdzielnica typu KTON-05W/2(4,X) jest urządzeniem elektrycznym, przeznaczonym do stosowania w podziemnych zakładach górniczych, w wyrobiskach niezagrożonych wybuchem i na powierzchni w pomieszczeniach niezagrożonych wybuchem. Urządzenie to wyposażone jest w zabezpieczenia elektroenergetyczne od skutków zwarć, przeciążeń oraz obniżenia rezystancji izolacji. Rozdzielnica typu KTON-05W/2(4,X) obejmuje moce zainstalowanego transformatora z typoszeregu: 6,3 lub 10kVA oraz znamionowe napięcie transformatorów 500/230VAC. Podstawowym zastosowaniem rozdzielnicy typu KTON-05W/2(4,X) jest zasilanie odbiorników na napięcie znamionowe 230VAC. 
 

zobacz też...