Rozdzielnice KTO i KTON

Rozdzielnica KTO-05/2(2,3)

Rozdzielnica typu KTO-05/2(2,3) jest urządzeniem elektrycznym, przeznaczonym do stosowania w podziemnych zakładach górniczych, w wyrobiskach niezagrożonych wybuchem oraz na powierzchni.
Rozdzielnica typu KTO-05/2(2,3) przeznaczona jest do przyłączania i załączania grup odbiorników, przystosowanych do pracy w sieci 3-fazowej z izolowanym punktem gwiazdowym transformatora (systemu IT) na napięcie znamionowe 230 V.
Urządzenie to wyposażone jest w zabezpieczenia elektroenergetyczne od skutków zwarć, przeciążeń oraz obniżenia rezystancji izolacji. W rozdzielnicy typu KTO-05/2(2,3) zainstalowano transformator o mocy 3200 VA i napięciu znamionowym 500/230 VAC.

 

 

zobacz też...