Rozdzielnice KTO i KTON

Rozdzielnica typu KTO-05/1(4,X)

Rozdzielnica typu KTO-05/1(4,X) jest urządzeniem elektrycznym, przeznaczonym do stosowania w podziemnych zakładach górniczych, w wyrobiskach niezagrożonych wybuchem i na powierzchni w pomieszczeniach niezagrożonych wybuchem. Urządzenie to wyposażone jest w zabezpieczenia elektroenergetyczne od skutków zwarć, przeciążeń oraz obniżenia rezystancji izolacji. Rozdzielnica typu KTO-05/1(4,X) obejmuje moce zainstalowanego transformatora 1,6 lub 3,2 kVA oraz znamionowe napięcie transformatorów 500/230(133)VAC. Podstawowym zastosowaniem rozdzielnicy typu KTO-05/1(4,X) jest zasilanie odbiorników na napięcie znamionowe 230VAC 
 

zobacz też...