Rozdzielnice KTO i KTON

Rozdzielnica KTO-05/WL

Rozdzielnica typu KTO-05/WL jest urządzeniem elektrycznym, przeznaczonym do stosowania w podziemnych zakładach górniczych, w wyrobiskach niezagrożonych wybuchem albo niezagrożonych wybuchem metanu i zaliczonych do klasy A zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. Urządzenie to wyposażone jest w zabezpieczenia elektroenergetyczne od skutków zwarć, przeciążeń oraz obniżenia rezystancji izolacji. Rozdzielnica typu KTON-05/WL obejmuje moce zainstalowanego transformatora 1600 VA oraz znamionowe napięcie transformatorów 500/230 VAC. Podstawowym zastosowaniem rozdzielnicy typu KTO-05/WL jest zasilanie odbiorników na napięcie znamionowe 230 VAC w układach klimatyzacji. 
 

zobacz też...