Rozdzielnice KTO i KTON

Rozdzielnica typu KTON-05W/1(6,6(10)))

Rozdzielnica typu KTON-05W/1(6,6(10)) jest urządzeniem elektrycznym, przeznaczonym do stosowania w podziemnych zakładach górniczych, w wyrobiskach niezagrożonych wybuchem i na powierzchni w pomieszczeniach niezagrożonych wybuchem. Urządzenie to wyposażone jest w zabezpieczenia elektroenergetyczne od skutków zwarć, przeciążeń oraz obniżenia rezystancji izolacji. Rozdzielnica typu KTON-05W/1(6,6(10)) obejmuje moce zainstalowanego transformatora 6,3 lub 10kVA oraz znamionowe napięcie transformatorów 500/230(133)VAC. Podstawowym zastosowaniem rozdzielnicy typu KTON-05W/1(6,6(10)) jest zasilanie odbiorników na napięcie znamionowe 230VAC. 
 

zobacz też...