Rozdzielnice KTO i KTON

Rozdzielnica KTON-05/24

Rozdzielnica typu KTON-05/24 jest urządzeniem elektrycznym, przeznaczonym do stosowania w podziemnych zakładach górniczych, w wyrobiskach niezagrożonych wybuchem albo niezagrożonych wybuchem metanu i zaliczonych do klasy A zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. Rozdzielnica typu KTON-05/24 przeznaczona jest do przyłączania i załączania grup odbiorników, przystosowanych do pracy w sieci 1-fazowej izolowanej na napięcie znamionowe 24VAC. Urządzenie to wyposażone jest w zabezpieczenia elektroenergetyczne od skutków zwarć, przeciążeń oraz obniżenia rezystancji izolacji. Rozdzielnica typu KTON-05/24 obejmuje moc zainstalowanego transformatora 3200VA oraz znamionowe napięcie transformatora 500/24/24VAC. Podstawowym zastosowaniem rozdzielnicy typu KTON-05/24 jest zasilanie odbiorników na napięcie znamionowe 24VAC. 
 

zobacz też...