Rozdzielnice KTO i KTON

Rozdzielnica typu
KTON-05/X/X/X

Rozdzielnica typu KTON-05/X/X/X jest urządzeniem elektrycznym, przeznaczonym do stosowania w podziemnych zakładach górniczych, w wyrobiskach niezagrożonych wybuchem i na powierzchni w pomieszczeniach niezagrożonych wybuchem. Urządzenie to wyposażone jest w zabezpieczenia elektroenergetyczne od skutków zwarć, przeciążeń oraz obniżenia rezystancji izolacji.
Rozdzielnica typu KTON-05/X/X/X składa się z zespołu transformatorowego KTON-05/CT i zespołu rozdzielczego KTON-05/CR. Zespół transformatorowy obejmuje moce zainstalowanego transformatora: 3200VA, 6300 VA, 10000 VA oraz znamionowe napięcie transformatorów 500/230VAC.
Zestaw rozdzielczy KTON-05/CR zawiera aparaturę rozdzielczą 500V i 230V (wraz z odpływami 230V). Odpływy 230V mogą być wykonane w liczbie od 1 do 10 i w typach A lub B lub C lub D. 
Podstawowym zastosowaniem rozdzielnicy typu KTON-05/X/X/X jest zasilanie odbiorników na napięcie znamionowe 230 VAC.

zobacz też...