Rozdzielnice KTO i KTON

Rozdzielnica typu
KTON-05W/2K(4,X)

Rozdzielnica typu KTON-05W/2K(4,X) jest urządzeniem elektrycznym, przeznaczonym do stosowania w podziemnych zakładach górniczych, w wyrobiskach niezagrożonych wybuchem albo niezagrożonych wybuchem metanu i zaliczonych do klasy A zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.
Rozdzielnica typu KTON-05W/2K(4,X) przeznaczona jest do przyłączania i załączania grup odbiorników, przystosowanych do pracy w sieci 3-fazowej z izolowanym punktem gwiazdowym transformatora (systemu IT) na napięcie znamionowe 230V.

Urządzenie to wyposażone jest w zabezpieczenia elektroenergetyczne od skutków zwarć, przeciążeń oraz obniżenia rezystancji izolacji. Rozdzielnica typu KTON-05W/2K(4,X) obejmuje moce zainstalowanego transformatora z typoszeregu: 6300VA, 10000VA oraz znamionowe napięcie transformatorów 500/230VAC. Podstawowym zastosowaniem rozdzielnicy typu KTON-05W/2K(4,X) jest zasilanie odbiorników na napięcie znamionowe 230VAC.

zobacz też...