Z jednym odpływem

Rozdzielnica typu RKS5-1K/KP1/X

Rozdzielnica typu RKS5-1K/KP1/X jest urządzeniem elektrycznym, przeznaczonym do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych, niezagrożonych wybuchem i na powierzchni w pomieszczeniach niezagrożonych wybuchem. Rozdzielnica typu RKS5-1K/KP1/X przeznaczona jest do łączenia i załączania odbiornika (zwłaszcza kraty przesiewowej żużla typu KPZ-HMG) do sieci kopalnianej 3-fazowej z izolowanym punktem gwiazdowym transformatora (systemu IT) na napięcie znamionowe sieci 500V. Rozdzielnica typu RKS5-1K/KP1/X wyposażona jest w zabezpieczenia elektroenergetyczne od skutków zwarć i przeciążeń. 

zobacz też...