Z jednym odpływem

Rozdzielnica typu RKS4-1/6

Rozdzielnica typu RKS4-1/6 jest urządzeniem elektrycznym, przeznaczonym do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych, niezagrożonych wybuchem i na powierzchni. Rozdzielnica typu RKS4-1/6 przeznaczona jest do łączenia i załączania odbiorników (zwłaszcza pomp) do sieci kopalnianej 3-fazowej z izolowanym punktem gwiazdowym transformatora (systemu IT) na napięcie znamionowe sieci 500V.

zobacz też...