Z jednym odpływem

Rozdzielnica typu RKS10-1K/2/P

Rozdzielnica typu RKS10-1K/2/P jest urządzeniem elektrycznym, przeznaczonym do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych, niezagrożonych wybuchem i na powierzchni.
Rozdzielnica typu RKS10-1K/2/P przeznaczona jest do łączenia i załączania odbiornika (zwłaszcza pomp) do sieci kopalnianej 3-fazowej z izolowanym punktem gwiazdowym transformatora (systemu IT) na napięcie znamionowe sieci 1000V.
Odbiornik podłącza się do rozdzielnicy za pomocą zabudowanego na stałe gniazda lub listwy łączeniowej poprzez wpust przewodowy.
Rozdzielnica typu RKS10-1K/2/P wyposażona jest w zabezpieczenia elektroenergetyczne od skutków zwarć, przeciążeń, układ kontroli rezystancji doziemnej i układ kontrolujący ciągłość uziemienia oraz zabezpieczenie przed suchobiegiem.

 

 

zobacz też...