Z jednym odpływem

Rozdzielnica typu RKS5-1/7

Rozdzielnica typu RKS5-1/7 jest urządzeniem elektrycznym, przeznaczonym do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych, niezagrożonych wybuchem i na powierzchni. Rozdzielnica typu RKS5-1/7 przeznaczona jest do łączenia i załączania odbiornika (zwłaszcza pompy) do sieci kopalnianej 3-fazowej z izolowanym punktem gwiazdowym transformatora (systemu IT) na napięcie znamionowe sieci 500V. Odbiornik podłącza się do rozdzielnicy za pomocą zabudowanego na stałe gniazda lub listwy zaciskowej przez wpust przewodowy. Rozdzielnica typu RKS5-1/7 wyposażona jest w zabezpieczenia elektroenergetyczne od skutków zwarć, przeciążeń oraz układ kontroli rezystancji doziemnej (z samoczynną próbą działania układu) i układ kontrolujący ciągłość uziemienia. 

zobacz też...