Z jednym odpływem

Rozdzielnica typu RKS4-1/4U

Rozdzielnica typu RKS4-1/4U jest urządzeniem elektrycznym, przeznaczonym do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych, niezagrożonych wybuchem i na powierzchni. Rozdzielnica typu RKS4-1/4U przeznaczona jest do łączenia i załączania odbiorników do sieci kopalnianej 3-fazowej z izolowanym punktem gwiazdowym transformatora (systemu IT) na napięcie znamionowe sieci 500V a w szczególności maszyn samojezdnych i wentylatorów. Rozdzielnica typu RKS4-1/4U wyposażona jest w zabezpieczenia elektroenergetyczne od skutków zwarć, przeciążeń oraz obniżenia rezystancji doziemnej i układ kontrolujący ciągłość uziemienia.

zobacz też...