Z jednym odpływem

Rozdzielnica typu
RKS5-1K/1

Rozdzielnica typu RKS5-1K/1 jest urządzeniem elektrycznym, przeznaczonym do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych, niezagrożonych wybuchem i na powierzchni. Rozdzielnica typu RKS5-1K/1 przeznaczona jest do łączenia i załączania odbiorników do sieci kopalnianej 3-fazowej z izolowanym punktem gwiazdowym transformatora (systemu IT) na napięcie znamionowe sieci 500V a w szczególności pomp. 

zobacz też...