Z jednym odpływem

Rozdzielnica typu RKS4-1P/2

Rozdzielnica typu RKS4-1P/2 jest urządzeniem elektrycznym, przeznaczonym do stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych, niezagrożonych wybuchem i na powierzchni. Rozdzielnica typu RKS4-1P/2 przeznaczona jest do łączenia i załączania odbiorników (zwłaszcza napędów przenośników taśmowych) do sieci kopalnianej 3-fazowej z izolowanym punktem gwiazdowym transformatora (systemu IT) na napięcie znamionowe sieci 500V. Rozdzielnica typu RKS4-1P/2 wyposażona jest w zabezpieczenia elektroenergetyczne od skutków zwarć, przeciążeń oraz obniżenia rezystancji doziemnej.

zobacz też...