Z jednym odpływem

Rozdzielnica typu
RKS5-1/4

Rozdzielnica typu RKS5-1/4 jest urządzeniem elektrycznym, przeznaczonym do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych, niezagrożonych wybuchem i na powierzchni w pomieszczeniach niezagrożonych wybuchem.
Rozdzielnica typu RKS5-1/4 przeznaczona jest do łączenia i załączania odbiorników do sieci kopalnianej 3-fazowej z izolowanym punktem gwiazdowym transformatora (systemu IT) na napięcie znamionowe sieci 500V, a w szczególności maszyn samojezdnych, wentylatorów, spawarek.
Odbiornik podłącza się do rozdzielnicy za pomocą zabudowanego na stałe gniazda lub listwy łączeniowej poprzez wpust przewodowy w zależności od opcji wykonania

zobacz też...