Z jednym odpływem

Rozdzielnica typu RKS5-1/F

Rozdzielnica typu RKS5-1/F jest urządzeniem elektrycznym, przeznaczonym do stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych, niezagrożonych wybuchem i na powierzchni. Rozdzielnica typu RKS5-1/F przeznaczona jest do łączenia i załączania odbiorników (zwłaszcza wentylatorów) do sieci kopalnianej 3-fazowej z izolowanym punktem gwiazdowym transformatora (systemu IT) na napięcie znamionowe sieci 500V. Rozdzielnica typu RKS5-1/F wyposażona jest w zabezpieczenia elektroenergetyczne od skutków zwarć, przeciążeń oraz układ kontroli rezystancji doziemnej i układ kontrolujący ciągłość uziemienia.

zobacz też...