Zestawy ZB

Zestaw rozdzielnic ZB-95 (BPP-06+BPP-06+BPP-06)

Zestaw rozdzielnic typu ZB-95 jest urządzeniem elektrycznym, przeznaczonym do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych, niezagrożonych wybuchem i na powierzchni.
Zestaw rozdzielnic typu ZB-95 składa się z połączonych mostem szynowym trzech rozdzielnic typu BPP-06, umieszczonych na wspólnej konstrukcji.Zestaw rozdzielnic typu ZB-95 przeznaczony jest do łączenia i załączania odbiorników do sieci kopalnianej 3-fazowej z izolowanym punktem gwiazdowym transformatora(systemu IT) na napięcie znamionowe sieci 500V.

 

zobacz też...

więcej
więcej
więcej
więcej
więcej
więcej