Zestawy ZB

Zestaw ZB-93

Zestaw rozdzielnic typu ZB-93 jest urządzeniem elektrycznym, przeznaczonym do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych, niezagrożonych wybuchem i na powierzchni w pomieszczeniach niezagrożonych wybuchem. Zestaw rozdzielnic ZB-93 składa się z połączonych przewodem dwóch rozdzielnic typu RKS5-3W i KTO-05/WL(4,1), umieszczonych na wspólnej konstrukcji. Zestaw rozdzielnic ZB-93 przeznaczony jest do łączenia i załączania odbiorników (a zwłaszcza zasuw wody lodowej) do kopalnianej sieci 3-fazowej z izolowanym punktem transformatora (systemu IT) na napięcie znamionowe sieci 500V.
 

zobacz też...