Zestawy ZB

Zestaw ZB-58

Zestaw rozdzielnic typu ZB-58 jest urządzeniem elektrycznym, przeznaczonym do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych, niezagrożonych wybuchem i na powierzchni. Zestaw rozdzielnic typu ZB-58 składa się z połączonych mostem przewodowym rozdzielnic typu RKS4-6/W i typu KTO-05/W, umieszczonych na wspólnej konstrukcji. Zestaw rozdzielnic typu ZB-58 przeznaczony jest do łączenia i załączania odbiorników do sieci kopalnianej 3-fazowej z izolowanym punktem gwiazdowym transformatora (systemu IT) na napięcie znamionowe sieci 500V, a w szczególności urządzeń klimatyzacyjnych. 
 

zobacz też...