Zestawy ZB

Zestaw ZB-68

Zestaw rozdzielnic typu ZB-68 jest urządzeniem elektrycznym, przeznaczonym do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych, niezagrożonych wybuchem i na powierzchni. Zestaw rozdzielnic ZB-68 składa się z czterech rozdzielnic typu RKS4-1P/2R i RKS3-2PR/42R oraz szafy sterowniczej SA-P2RW, umieszczonych na wspólnej konstrukcji. Zestaw rozdzielnic ZB-68 przeznaczony jest do łączenia i załączania odbiorników (zwłaszcza przenośników taśmowych) do kopalnianej sieci 3-fazowej z izolowanym punktem neutralnym transformatora (systemu IT) na napięcie znamionowe 500V. 
 

zobacz też...