Zestawy ZB

Zestaw ZB-22

Zestaw rozdzielnic typu ZB-22 jest urządzeniem elektrycznym, przeznaczonym do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych, niezagrożonych wybuchem i na powierzchni w pomieszczeniach niezagrożonych wybuchem. Zestaw rozdzielnic ZB-22 składa się z połączonych mostem szynowym trzech rozdzielnic typu BPP-05 i typu BPP-06, umieszczonych na wspólnej konstrukcji. Rozdzielnica typu ZB-22 przeznaczona jest do łączenia i rozdziału sieci kopalnianej 3-fazowej z izolowanym punktem gwiazdowym transformatora(systemu IT) na napięcie znamionowe sieci 500V. 
 

zobacz też...