Zestawy ZB

Zestaw ZB-93A

Zestaw rozdzielnic typu ZB-93A jest urządzeniem elektrycznym, przeznaczonym do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych, niezagrożonych wybuchem i na powierzchni w pomieszczeniach niezagrożonych wybuchem. Zestaw rozdzielnic ZB-93A składa się z połączonych przewodem dwóch rozdzielnic typu RKS5-6W i KTO-05/WL(4,1), umieszczonych na wspólnej konstrukcji. Zestaw rozdzielnic ZB-93A przeznaczony jest do łączenia i załączania odbiorników (a zwłaszcza zasuw wody lodowej) do kopalnianej sieci 3-fazowej z izolowanym punktem transformatora (systemu IT) na napięcie znamionowe sieci 500V. 
 

zobacz też...