Rozdzielnice rozgałęźne SPR

Rozdzielnica SPR -1 AWZ

Rozdzielnica typu SPR1-AWZ jest urządzeniem elektrycznym, przeznaczonym do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych, niezagrożonych wybuchem i na powierzchni w środowisku 2. Rozdzielnica typu SPR1-AWZ przeznaczona jest do przyłączania i rozgałęziania obwodów sieci kopalnianej 3-fazowej z izolowanym punktem gwiazdowym transformatora (systemu IT) na napięcie znamionowe sieci 500V.

 

zobacz też...