Rozdzielnice rozgałęźne SPR

Rozdzielnica typu SPR-1D

Rozdzielnica typu SPR-1D jest urządzeniem elektrycznym, przeznaczonym do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych, niezagrożonych wybuchem i na powierzchni. Rozdzielnica typu SPR-1D przeznaczona jest do przyłączania i rozgałęziania obwodów sieci kopalnianej 3-fazowej z izolowanym punktem gwiazdowym transformatora (systemu IT) na napięcie znamionowe sieci 1000V. Obwody podłącza się do skrzynki za pomocą zacisków listwowych poprzez wpust kablowy. Obudowa rozdzielnicy SPR-1D wykonana jest poliwęglanu, dodatkowo wzmocnionego włóknem szklanym.

zobacz też...