Rozdzielnice rozgałęźne SPR

Rozdzielnica SPR-1 i SPR-2

Rozdzielnice typu SPR-1 i SPR-2 są urządzeniami elektrycznymi, przeznaczonymi do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych, niezagrożonych wybuchem i na powierzchni w środowisku 2. Rozdzielnice typu SPR-1 i SPR-2 przeznaczone są do przyłączania i rozgałęziania obwodów sieci kopalnianej 3-fazowej z izolowanym punktem gwiazdowym transformatora (systemu IT) na napięcie znamionowe sieci 500V.
 

zobacz też...