Rozdzielnice rozgałęźne SPR

Rozdzielnica SPR-1A

Rozdzielnica typu SPR-1A jest urządzeniem elektrycznym, przeznaczonym do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych, niezagrożonych wybuchem i na powierzchni w środowisku 2. Rozdzielnica typu SPR-1A przeznaczona jest do przyłączania i rozgałęziania obwodów sieci kopalnianej 3-fazowej z izolowanym punktem gwiazdowym transformatora (systemu IT) na napięcie znamionowe sieci 500V.
 

zobacz też...