Rozdzielnice rozgałęźne SPR

Rozdzielnica SPR-1(B)/P

Rozdzielnica typu SPR-1(B)/P jest urządzeniem elektrycznym, przeznaczonym do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych, niezagrożonych wybuchem i na powierzchni w środowisku 2. Rozdzielnica typu SPR-1(B)/P przeznaczona jest do przyłączania i rozgałęziania obwodów sieci kopalnianej 3-fazowej z izolowanym punktem gwiazdowym transformatora (systemu IT) na napięcie znamionowe sieci 500V. Obudowa rozdzielnicy SPR-1(B)/P wykonana jest poliwęglanu, dodatkowo wzmocnionego włóknem szklanym.

zobacz też...