Rozdzielnice rozgałęźne SPR

Rozdzielnica typu SPR1-AWX2

Rozdzielnica typu SPR1-AWX2 jest urządzeniem elektrycznym, przeznaczonym do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych, niezagrożonych wybuchem i na powierzchni w pomieszczeniach niezagrożonych wybuchem. Rozdzielnica typu SPR1-AWX2 przeznaczona jest do przyłączania i rozgałęziania obwodów sieci kopalnianej 3-fazowej z izolowanym punktem gwiazdowym transformatora (systemu IT) na napięcie znamionowe sieci 500V.

zobacz też...