Rozdzielnice BTW

Szafa sterownicza
SA-W2/T

Szafa sterownicza SA-W2/T jest urządzeniem elektrycznym, przeznaczonym do stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych, niezagrożonych wybuchem lub na powierzchni. Szafa sterownicza SA-W2/T przeznaczona jest do zdalnego sterowania urządzeń, zwłaszcza tam wentylacyjnych. Przewody podłącza się do szafy sterowniczej za pomocą listwy łączeniowej poprzez wpusty kablowe. Urządzenie to wyposażone jest w zabezpieczenia elektroenergetyczne od skutków zwarć i przeciążeń. 
 

zobacz też...