Rozdzielnice BTW

Rozdzielnica BTW-05/7

Rozdzielnica BTW-05/7, jest urządzeniem elektrycznym, przeznaczonym do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych niezagrożonych wybuchem oraz na powierzchni. Rozdzielnica typu BTW-05/7 przeznaczona jest do łączenia i załączenia napędów przepustnicy ( z napędem AUMA NORM ), regulującej przepływ powietrza przez chodnik, sieci kopalnianej 3-fazowej z izolowanym punktem gwiazdowym transformatora ( IT ) na napięcie znamionowe sieci 500V. 
 

zobacz też...