Rozdzielnice BTW

Rozdzielnica BTW-05/1 i BTW-05/2

Rozdzielnica BTW-05 w wykonaniach BTW-05/1 i BTW-05/2, jest urządzeniem elektrycznym, przeznaczonym do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych niezagrożonych wybuchem oraz na powierzchni w środowisku 2.
Rozdzielnica typu BTW-05 w wykonaniach BTW-05/1 i BTW-05/2 przeznaczona jest do łączenia i załączenia napędów tam wentylacyjnych z napędem elektrycznym do sieci kopalnianej 3-fazowej z izolowanym punktem gwiazdowym transformatora ( IT ) na napięcie znamionowe sieci 500V.

zobacz też...