Rozdzielnice BTW

Rozdzielnica BTW-05/4

Rozdzielnica BTW - 05/4, jest urządzeniem elektrycznym, przeznaczonym do stosowania wpodziemnych wyrobiskach górniczych niezagrożonych wybuchem oraz na powierzchni. Rozdzielnica typu BTW- 05/4 przeznaczona jest do łączenia i załączenia napędów tam wentylacyjnych z napędem elektrycznym dosieci kopalnianej 3 fazowej z izolowanym punktem gwiazdowym transformatora ( IT ) na napięcie znamionowe sieci 500V.

zobacz też...