Rozdzielnice BTW

Rozdzielnica BTW-05/3

Rozdzielnica BTW-05/3, jest urządzeniem elektrycznym, przeznaczonym do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych niezagrożonych wybuchem oraz na powierzchni. Rozdzielnica typu BTW-05/3 w przeznaczona jest do łączenia i załączenia napędów tam wentylacyjnych z napędem elektrycznym do sieci kopalnianej 3-fazowej z izolowanym punktem gwiazdowym transformatora ( IT ) na napięcie znamionowe sieci 500V. 
 

zobacz też...