Rozdzielnice SZR

Rozdzielnica SZR - 2B

Rozdzielnica typu SZR-2B jest urządzeniem elektrycznym, przeznaczonym do stosowania w podziemnych zakładach górniczych, niemetanowych i niezagrożonych wybuchem pyłu węglowego i na powierzchni. Rozdzielnica typu SZR-2B przeznaczona jest do łączenia i załączania odbiorników do sieci 3 -fazowej z izolowanym punktem gwiazdowym transformatora ( systemu IT) na napięcie znamionowe 500V w układzie samoczynnego załączania zasilania rezerwowego po zaniku zasilania podstawowego ( samoczynne załączanie rezerwy ). Odbiorniki podłącza się do rozdzielnicy za pomocą listwy łączeniowej poprzez wpust przewodowy. Rozdzielnica SZR-2B wyposażona jest w zabezpieczenia elektroenergetyczne od skutków zwarć i obniżenia rezystancji doziemnej. 
 

zobacz też...