Rozdzielnice SZR

Rozdzielnica SZR-2A

Rozdzielnica typu SZR-2A jest urządzeniem elektrycznym, przeznaczonym do stosowania w podziemnych zakładach górniczych, niemetanowych i niezagrożonych wybuchem pyłu węglowego i na powierzchni. Rozdzielnica typu SZR-2A przeznaczona jest do łączenia i załączania odbiorników do sieci 3 -fazowej z izolowanym punktem gwiazdowym transformatora ( systemu IT) na napięcie znamionowe 230V w układzie samoczynnego załączania zasilania rezerwowego po zaniku zasilania podstawowego ( samoczynne załączanie rezerwy ). Odbiorniki podłącza się do rozdzielnicy za pomocą listwy łączeniowej poprzez wpust przewodowy. Rozdzielnica SZR-2A wyposażona jest w zabezpieczenia elektroenergetyczne od skutków zwarć i obniżenia rezystancji doziemnej. 

zobacz też...