Rozdzielnice SZR

Rozdzielnica SZR - 2

Rozdzielnica typu SZR-2 jest urządzeniem elektrycznym, przeznaczonym do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych, niemetanowych i niezagrożonych wybuchem pyłu węglowego i na powierzchni. Rozdzielnica typu SZR-2 przeznaczona jest do łączenia i załączania odbiorników do sieci kopalnianej 3- fazowej z izolowanym punktem gwiazdowym transformatora(systemu IT) na napięcie znamionowe sieci 500V w układzie samoczynnego załączania zasilania rezerwowego po zaniku zasilania podstawowego(samoczynne załączanie rezerwy). Odbiorniki podłącza się do rozdzielnicy za pomocą listwy łączeniowej poprzez wpust przewodowy. Rozdzielnica SZR-2 wyposażona jest w zabezpieczenia elektroenergetyczne od skutków zwarć i obniżenia rezystancji doziemnej. 
 

zobacz też...