Rozdzielnice SZR

Rozdzielnica SZR - 3

Rozdzielnica typu SZR-3 jest urządzeniem elektrycznym, przeznaczonym do stosowania w podziemnych zakładach górniczych, niemetanowych i niezagrożonych wybuchem pyłu węglowego i na powierzchni. Rozdzielnica typu SZR-3 przeznaczona jest do łączenia i załączania odbiorników do sieci 3 -fazowej z izolowanym punktem gwiazdowym transformatora ( systemu IT) na napięcie znamionowe 500V w układzie samoczynnego załączania zasilania rezerwowego po zaniku zasilania podstawowego ( samoczynne załączanie rezerwy ). Odbiorniki podłącza się do rozdzielnicy za pomocą listwy łączeniowej poprzez wpust przewodowy. Rozdzielnica SZR-3 wyposażona jest w zabezpieczenia elektroenergetyczne od skutków zwarć i obniżenia rezystancji doziemnej. eniowej poprzez wpust przewodowy. 
 

zobacz też...