Rozdzielnice SZR

Rozdzielnica SZR-2C

Rozdzielnica typu SZR-2C jest urządzeniem elektrycznym, przeznaczonym do stosowania w podziemnych zakładach górniczych, niezagrożonych wybuchem oraz na powierzchni. Rozdzielnica typu SZR-2C przeznaczona jest do łączenia i załączania odbiorników do sieci 3-fazowej z izolowanym punktem gwiazdowym transformatora (systemu IT) na napięcie znamionowe 500V w układzie samoczynnego załączania zasilania rezerwowego (zasilanie 2) po zaniku zasilania podstawowego (zasilanie 1). Odbiorniki podłącza się do rozdzielnicy za pomocą listwy łączeniowej poprzez wpust przewodowy. Rozdzielnica SZR-2C wyposażona jest w zabezpieczenia elektroenergetyczne od skutków zwarć. 
 

zobacz też...