Rozdzielnice RZS

Rozdzielnica RZS-05/PSS/1

Rozdzielnica (z układem łagodnego rozruchu) typu RZS-05/PSS/1 jest urządzeniem elektrycznym, przeznaczonym do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych niezagrożonych wybuchem oraz na powierzchni w środowisku 2. 
 

zobacz też...