Rozdzielnice RZS

Rozdzielnica
RZS-05/PSS/3S

Rozdzielnica (z układem łagodnego rozruchu) typu RZS-05/PSS/3S jest urządzeniem elektrycznym, przeznaczonym do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych niezagrożonych wybuchem oraz na powierzchni w pomieszczeniach niezagrożonych wybuchem. Rozdzielnica (z układem łagodnego rozruchu) typu RZS-05/PSS/3S przeznaczona jest do łączenia i załączania odbiorników do sieci kopalnianej 3-fazowej z izolowanym punktem gwiazdowym transformatora (systemu IT) na napięcie znamionowe sieci 500V. Układ łagodnego rozruchu zabudowany w rozdzielnicy zapewnia wykonanie łagodnego rozruchu dowolnego napędu maszyny górniczej ( wentylatora, pompy, itp.), a po dokonaniu rozruchu jest on zwierany poprzez stycznik obejściowy. Rozdzielnica typu RZS-05/PSS/3S może pracować także bez udziału układu łagodnego rozruchu, wówczas następuje bezpośredni rozruch silnika. 
 

zobacz też...