Rozdzielnice RZS

Rozdzielnica RZS-05/PSS/U wraz z szafką sterowniczą SS-U

Rozdzielnica (z softstartem) typu RZS-05/PSS/U jest urządzeniem elektrycznym, przeznaczonym do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych niezagrożonych wybuchem oraz na powierzchni w pomieszczeniach niezagrożonych wybuchem.
Rozdzielnica (z softstartem) typu RZS-05/PSS/U przeznaczona jest do łączenia i załączania odbiornika do sieci kopalnianej 3-fazowej z izolowanym punktem gwiazdowym transformatora (systemu IT) na napięcie znamionowe sieci 500V. Softstart zabudowany w rozdzielnicy zapewnia wykonanie łagodnego rozruchu silnika, a po dokonaniu rozruchu jest on zwierany przez stycznik obejściowy. Rozdzielnica może pracować także bez udziału softstartu, wówczas następuje bezpośredni rozruch silnika.
Uniwersalny układ rozdzielnicy umożliwia załączanie/wyłączanie wentylatorów, pomp, przenośników taśmowych, kruszarek i innych odbiorników poprzez podłączenie odpowiednich czujników technologicznych.
Odbiornik podłącza się do rozdzielnicy typu RZS-05/PSS/U za pomocą listy łączeniowej lub zacisków szynowych poprzez wpust kablowy.
Szafka sterownicza SS-U przeznaczona jest do sterowania zdalnego rozdzielnicą typu RZS-05/PSS/U.

zobacz też...