Rozdzielnice RZS

Rozdzielnica RZS-05/PSS/3

Rozdzielnica (z układem łagodnego rozruchu) typu RZS-05/PSS/3 jest urządzeniem elektrycznym, przeznaczonym do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych niezagrożonych wybuchem oraz na powierzchni w środowisku 2. Rozdzielnica (z układem łagodnego rozruchu) typu RZS-05/PSS/3 przeznaczona jest do łączenia i załączania odbiorników do sieci kopalnianej 3-fazowej z izolowanym punktem gwiazdowym transformatora (systemu IT) na napięcie znamionowe sieci 500V. Układ łagodnego rozruchu zabudowany w rozdzielnicy zapewnia wykonanie łagodnego rozruchu dowolnego napędu maszyny górniczej ( wentylatora, pompy, itp.), a po dokonaniu rozruchu jest on zwierany poprzez stycznik obejściowy. Rozdzielnica typu RZS-05/PSS/3 może pracować także bez udziału układu łagodnego rozruchu, wówczas następuje bezpośredni rozruch silnika. 

zobacz też...