Rozdzielnice RZS

Rozdzielnica RZS-05/PSS/R wraz z szafką sterowniczą SS-C

Rozdzielnica (z softstartem) typu RZS-05/PSS/R jest urządzeniem elektrycznym, przeznaczonym do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych niezagrożonych wybuchem oraz na powierzchni w pomieszczeniach niezagrożonych wybuchem.
Rozdzielnica (z softstartem) typu RZS-05/PSS/R przeznaczona jest do łączenia i załączania odbiornika (zwłaszcza pompy) do sieci kopalnianej 3-fazowej z izolowanym punktem gwiazdowym transformatora (systemu IT) na napięcie znamionowe sieci 500V. Softstart zabudowany w rozdzielnicy zapewnia wykonanie łagodnego rozruchu silnika (w wersji ze stycznikiem obejściowym po dokonaniu rozruchu jest on zwierany poprzez stycznik obejściowy). W wersji z stycznikiem obejściowym rozdzielnica typu RZS-05/PSS/R może pracować także bez udziału softstartu, wówczas następuje bezpośredni rozruch silnika.
Odbiornik podłącza się do rozdzielnicy typu RZS-05/PSS/R za pomocą zacisków szynowych poprzez wpust kablowy.
Szafka sterownicza SS-C przeznaczona jest do sterowania zdalnego rozdzielnicą typu RZS-05/PSS/R oraz współpracy z sondą (np. typu SG-25S), kontrolującą poziom wody.

zobacz też...