Z czterema odpływami

Rozdzielnica typu RKS5-5/WL

Rozdzielnica typu RKS5-5/WL jest urządzeniem elektrycznym, przeznaczonym do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych, niezagrożonych wybuchem i na powierzchni w pomieszczeniach niezagrożonych wybuchem. Rozdzielnica typu RKS5-5/WL przeznaczona jest do łączenia i załączania odbiorników (pracujących w układzie klimatyzacji) do sieci kopalnianej 3-fazowej z izolowanym punktem gwiazdowym transformatora (systemu IT) na napięcie znamionowe sieci 500V. Odbiorniki podłącza się do rozdzielnicy za pomocą złącza gniazdo-wtyczka lub listwy łączeniowej poprzez wpust przewodowy. Rozdzielnica typu RKS5-5/WL wyposażona jest w zabezpieczenia elektroenergetyczne od skutków zwarć, przeciążeń oraz obniżenia rezystancji doziemnej.

zobacz też...