Z czterema odpływami

Rozdzielnica typu RKS5-4/4

Rozdzielnica typu RKS5-4/4 jest urządzeniem elektrycznym, przeznaczonym do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych, niezagrożonych wybuchem i na powierzchni. Rozdzielnica typu RKS5-4/4 przeznaczona jest do łączenia i załączania odbiorników do sieci kopalnianej 3-fazowej z izolowanym punktem gwiazdowym transformatora (systemu IT) na napięcie znamionowe sieci 500V. Rozdzielnica przeznaczona jest do zasilania wentylatorów, maszyn górniczych oraz rozdziału sieci 500V.

zobacz też...