Z czterema odpływami

Rozdzielnica typu RKS5-230ZE

Rozdzielnica RKS5-230ZE jest urządzeniem elektrycznym, przeznaczonym do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych niezagrożonych wybuchem metanu, w wyrobiskach ze stopniem „A” niebezpieczeństwa wybuchu metanu lub/i kategorii „A” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego i na powierzchni w pomieszczeniach niezagrożonych wybuchem. Rozdzielnica RKS5-230ZE przeznaczona jest do przyłączania i załączania odbiorników na napięcie 230V (zwłaszcza zgrzewarki doczołowej DELTA 500 V1 z trzema odbiornikami : płyta grzewcza, frezarka, centralka hydrauliczna) i jednego odbiornika o II klasie ochronności (np. elektronarzędzia) na napięcie znamionowe 230V. Urządzenie to wyposażone jest w zabezpieczenia elektroenergetyczne od skutków zwarć i przeciążeń oraz obniżenia rezystancji izolacji.

zobacz też...