Z czterema odpływami

Rozdzielnica typu RKS5-4/2

Rozdzielnica typu RKS5-4/2 jest urządzeniem elektrycznym, przeznaczonym do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych, niezagrożonych wybuchem i na powierzchni. Rozdzielnica typu RKS5-4/2 przeznaczona jest do łączenia i załączania odbiorników do sieci kopalnianej 3-fazowej z izolowanym punktem gwiazdowym transformatora (systemu IT) na napięcie znamionowe sieci 500V. Rozdzielnica przeznaczona jest do zasilania maszyn górniczych, wentylatorów oraz rozdziału sieci 500V.

zobacz też...